Snížená sazba DPH

Podmínky pro získání snížené sazby DPH (12%):
 
Pokud si u nás objednáte dřevostavbu včetně montáže a splňujete podmínky citované v §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §510, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tzn., bude-li dřevostavba příslušenstvím rodinného domu (stačí, když bude stát na pozemku, kde je umístěn rod. dům), který splňuje definici sociálního bydlení (rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2), budeme účtovat sníženou sazbu DPH (12%). Podmínkou pro přiznání snížené sazby DPH je zakoupení dřevostavby společně s její montáží. Snížená sazba DPH platí i pro příslušenství, které si pořizujete k již postavené stavbě (nezáleží jak staré), nebo rozestavěné stavbě, opět však musí splňovat definici sociálního bydlení. Při komplexních dodávkách dřevostaveb v "plné výbavě" (dražší krytina, terasa, přístřešek, přístavek, atd.) se jedná o výraznou úsporu finančních prostředků. Příslušenstvím rodinného domu a (popř. bytového domu) mohou být například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například zahradní domky, garáže, garážová stání, pergol, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům, atd.


Podmínky pro získání snížené sazby DPH ve zkratce: 
1. Objednávka domku včetně jeho montáže.
2. Domek musí být příslušenstvím rod. domu (tzn., že bude stát na pozemku, který patří k rod. domu,  jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2), kterého jste vlastníkem.  
3. Podepsání Čestného prohlášení
4. Snížená sazba DPH neplatí pro firmy a živnostníky, kteří výrobek objednávají na IČO.


Splňujete-li tyto podmínky, udělejte, prosím, objednávku se základní sazbou DPH (21%) a napište do poznámky tuto skutečnost. My Vám zašleme k podpisu „Čestné prohlášení“ a následně upravíme objednávku ve snížené sazbě DPH (12%).