PORADNA: veřejný sektor

ZPĚT

1. Jsou vámi nabízená hřiště a doplňky certifikované?

Ano, všechno zboží umístěné pod kategorií pro MŠ a obce je certifikované dle EN 1176 (zařízení dětských hřišť). Zboží, které této normě nepodléhá jako např. lavičky, odpadkové koše atd. je prodáváno jako běžné zboží, samozřejmostí je, že toto zboží je vhodné a určené k použití na dětských hřištích.

2. Jak musíme připravit prostor pro hřiště, stačí trávník?

Prostor vhodný pro hřiště je nutné pečlivě volit, není vhodné umístění dětského hřiště v těsné blízkosti frekventované silnice nebo u nádrže s vodou, v těchto případech je nezbytně nutné hřiště oplotit, např. námi dodávanými ploty. Podklad pro hřiště je možný udržovaný trávník a většina námi nabízených herních zařízení je určena pro umístění na trávník (výška pádu do 1m). Herní zařízení s vyšší pádovou výškou mají vždy v parametrech uvedenu nutnost dopadové plochy dle EN 1176 . A musí být v jejich bezpečném prostoru vytvořena dopadová plocha tlumící pád viz. tabulka dopadových ploch.

3. Potřebujeme poradit s rozmístěním jednotlivých herních prvků na námi zvoleném pozemku, můžete nám s tím pomoct?

Samozřejmě poskytujeme zákazníkům veškerý servis zdarma a s tímto problémem rádi pomůžeme. Nabízíme dvě možnosti, buď zákazník použije zde přiloženou slepou mapku a zakreslí do ní přibližné rozměry a tvar pozemku (stačí odkrokovat), je možné poslat i jakoukoli jinou naskenovanou mapu s označením předmětného pozemku. Je dobré vyznačit i stromy keře atd. A napsat přibližnou představu o složení herních zařízení.

Nebo vás ve vaší obci navštíví přímo náš obchodník a domluvíte vše potřebné na místě.

Na základě takto získaných podkladů vám rádi vypracujeme podrobnou cenovou nabídku a případně zdarma vypracujeme 2D návrh rozmístění herních prvků. Návrh v 3D provedení poskytujeme za úplatu 500 Kč.

4. Z jakých materiálů jsou vyrobeny vaše herní zařízení?

Pro výrobu našich výrobků používáme impregnované dřevo borovice, případně smrk. Kovové části jsou vždy zinkovány nebo opatřeny nátěrem komaxit a tím ochráněné proti korozi. Použité nátěry jsou vždy zdravotně nezávadné. Jiné použité komponenty například plastové krytky, skluzavky aj. jsou také použity jen tehdy, pokud dodavatel doloží jejich zdravotní nezávadnost.

5. Můžeme si provést montáž hřiště i svépomocí?

Ano montáž hřiště si můžete provést svépomocí za bezpodmínečného dodržení montážního návodu a všech instrukcí daných výrobcem. Bližší informace viz. Program bezpečná hřiště zde.

6. Jaký postup je po nutno dodržet při dokončení hřiště a jeho uvedení do provozu?

Po dokončení hřiště je nutné splnit podmínky viz. Program bezpečná hřiště.

Důležité upozornění – po celou dobu výstavby až do schválení výrobcem a umístění výrobního štítku na výrobek, není hřiště způsobilé ke hře dětí a majitel má povinnost zamezit vstup nepovolaným osobám!

7. Jaká je poskytována záruka na vaše výrobky?

Na naše výrobky je poskytována standardní doba záruky 2 roky. Při větším odběru je možné jako bonus nabídnout na výrobky firmy Herold záruční dobu prodlouženou na 3 roky.

8. Poradíte nám s výběrem herních zařízení vhodných pro náš účel?

Samozřejmě jsme připraveni vám poradit. Jiná herní zařízení jsou vhodná pro mateřskou školku (věk dětí cca. Od 3 do 6 let). Jiné požadavky bude mít menší obec, pokud chce mít multifunkční hřiště pro věkovou skupinu dětí od 3 do 12 let a jiné požadavky budou na hřiště ve vnitrobloku panelových domů, kde je kladen důraz například na větší odolnost proti vandalismu.

9. Co je nutné splnit pro provozování pískovišť na veřejných hřištích a nabízíte je?

Ano v naší nabídce máme pískoviště v několika velikostech certifikovaná dle EN 1176. K jejich bezpečnému provozu nabízíme i doplňky jako jsou síť na pískoviště a podložka pod pískoviště. Samotný písek není normou EN 1176 nijak řešen, ale jeho výběr a kvalita se řídí doporučením hygieny. Vhodný je písek kopaný bez větších příměsí a nejvhodnější doba k zavážení pískovišť jsou jarní měsíce. Dále je doporučená četnost výměny písku v pískovištích 2-3 roky dle expozice konkrétního pískoviště. Bezpodmínečně nutné je zakrývání pískoviště, v době kdy není právě využíváno!

ZPĚT