Pomáháte s námi

Vážený zákazníku, každým rokem jsme se snažili přispívat na různé projekty a tím tak pomoci těm, kteří naši pomoc potřebovali.
Těch, kteří naši pomoc potřebují je stále více a není v naší moci bohužel vyhovět všem. Proto jsme se rozhodli vytvořit koncept:

POMÁHÁTE S NÁMI

Z každého Vámi zakoupeného produktu v našich e-shopech

www.skluzavky.cz, www.monkeys.cz, www.domky-herold.cz zasíláme částku 10 Kč
na jednotlivé projekty pomoci, které vždy uvádíme na našich webových stránkách.

Komu dnes pomáháme?

 

Malý Ladislav je těžce zdravotně postižený kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny. V pěti letech nechodí, bez pomoci nestojí ani nesedí. Vyslovuje jen několik slov a je závislý na plenkách. Péče o něj je velmi náročná, a to i finančně. Řadu pomůcek důležitých k získávání pokroků tohoto chlapečka si rodiče vyrobili i sami.

Výrazně pomáhá i lázeňská péče, bohužel tyto pobyty jsou nákladné a jen některé z nich hradí pojišťovny.

Chtěli bychom s vaší pomocí přispět na Ládíkův pobyt v sanatoriu Klimkovice, který mu byl doporučen neurologem.

 

 

 

Komu jsme již pomohli?

FOR HELP s.r.o. - FOR HELP - Autismus z.s.

Tento spolek nosí jméno FOR HELP - pro pomoc, a tím se řídí. Snaží se pomoct dětem a lidem s autismem. Jejich snaha je také zaměřena na osvětu o autismu. Společnost vede projekt Mazlení s koníkem, kde je navštěvují rodiny s autistickými dětmi, každou sobotu v různých stájích.

Jejich dalším cílem je vybudovat komunitní centrum - farmu v Ostravě pro autistické rodiny, kde by nabízeli prostory pro Mazlení s koníkem, terapie, přednášky a volné aktivity zaměřené na vývoj (rozvoj) autistů.

Firma Herold jim vaším prostřednictvím přispěla finanční částkou uhrazenou za koupi kalendáře.

 

Stáj Rozárka

Občanské sdružení STÁJ ROZÁRKA, o.s. bylo založeno v roce 2006. Hlavním posláním této neziskové organizace je provozování hiporehabilitace. Sdružení svým vznikem navázalo na dlouholetou činnost a zkušenosti skupiny dobrovolníků v tomto oboru.

Naše firma přispěla tomuto o.s. přístřeškem pro koně.

 

Dominik Burda

 

Dominiček se narodil jako zdravé dítě. V deseti měsících utrpěl vážný úraz. Kvůli komplikacím po úrazu musel podstoupit čtyřnásobnou transplantaci jater v Německu. Během 3. a 4. transplantace byl Dominičkův stav velmi kritický a lékaři museli chlapce několikrát resuscitovat, což zanechalo na Dominičkovi trvalé následky. Po transplantacích zůstal upoutaný na lůžko, nemluví, nereaguje, je naprosto odkázaný na péči maminky. Jídlo dostává přes nasogastrickou sondu a je trvale na kyslíkové terapii. Lékař doporučil pobyt v rehabilitačním zařízení a také domácí rehabilitace. Pobyt v rehabilitačním zařízení však žádná z českých pojišťoven nehradí. Rádi bychom díky vaší podpoře pomohli Dominikovi a jeho mamince ke zlepšení Dominikova zdravotního stavu.

 

 

Lukáš Žáček

 

Při Lukáškově narození došlo ke komplikacím a následnému krvácení do mozku. Ve třech měsících mu neuroložka diagnostikovala úplnou slepotu a pravostrannou hemiparesu. Je odkázán na péči rodičů. Přijímá jen mixovanou stravu a jako další komplikace jeho zdravotního stavu se objevila epilepsie a skolióza. Potřebuje proto speciální invalidní vozík a polohovací ortézu na záda.

S vaším přispěním bychom chtěli Lukáškovi finančně pomoci s pořízením těchto zdravotních pomůcek.

 

 

 

CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR

 

Občanské sdružení CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR pořádalo VIII. Benefiční ples.

Na tomto plese získávají prostřednictvím tomboly a vstupného finanční prostředky na podporu handicapovaných dětí. V letošním roce se cíleně získávaly peníze na rozvoj rehabilitačního centra v Kutné Hoře, které bude zaměřeno na jednu z nejúčinnějších metod řešení pohybových problémů TheraSuit.

Naše firma přispěla v prvé řadě věcnou cenou do tomboly a v druhé řadě jsme se rozhodli za vaší pomoci pravidelně měsíčně zasílat finanční obnos na účet tohoto OS, ze kterého bude podporováno výše jmenované rehabilitační centrum.

Děkujeme všem našim zákazníkům, kteří se rozhodnou zakoupit naše produkty a tím přispět na dobrou věc.

 

A-B help

Společnost A-B help zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a světem firem. Tato společnost odkoupí od automobilky vhodný vůz, který je zaplacen reklamou umístěnou na voze. Firmy si mohou pronajmout prostor na autě, kterým pomohou realizovat nákup vozu pro Dětský domov. Tato forma není pro firmu opravdovou reklamou, je to spíše PR - které je však pro děti velkým přispěním.

A-B Help nás oslovila se žádostí o podporu sociálního vozu pro Dětský domov ve Zruči nad Sázavou. Po dobu pěti let, budem každoročně poskytovat finanční částku za umístění našeho loga na automobilu a tím umožníme zakoupení a používání tohoto vozu.

 

  

 

Daniel Koblischke

Daniel Koblischke je osmiletý kluk. Má od 1.září nastoupit do 1.třídy ZŠ Církvice. Jedná se o chlapce, který má vrozené genetické onemocnění – Duchennovu svalovou dystrofii. Při tomto onemocnění nejsou řádně vyživovány svaly. Daniel má již od mateřské školky asistentku. Měl odklad školní doházky1 rok, avšak když poté nastoupil do školy, musel se po 14-ti dnech vrátit do MŠ. Ve škole nezbytně potřebuje osobního asistenta, který mu byl poskytnut úřady pouze na 2 hodiny denně. ZŠ Církvice se na nás obrátila s prosbou o finanční podporu tohoto chlapce, ze které by byl asistent hrazen po celou denní docházku.

K tomuto jsme se připojili a vaším prostřednictvím jsme finančně přispěli Danielovi na úhradu nákladů spojených s výukou tělesně postiženého dítěte.

 

Vydavatelství paprsek

Hlavní činností této společnosti je vydávání PF, přání, kalendářů, pohlednic a diářů s vlastní tvorbou a kompletací zdravotně postižených zaměstnanců a následnou distribucí obchodním partnerům. Cílem vydavatelství je vytvářet pracovní příležitosti pro zdravotně postižené, jelikož tito lidé vzhledem ke svému postižení obtížně hledají pracovní uplatnění ve společnosti získáváním nových zakázek od stávajících či nových odběratelů.
Naše firma se rozhodla, že z peněz získaných vašimi nákupy zakoupíme některé z výrobků, které tato společnost nabízí.

KUTNOHORSKÝ BABYBOX

V Kutné Hoře se zřizuje 62. český babybox. Souhlas vyjádřilo i město Kutná Hora. Naše firma byla oslovena panem Ludvíkem Hessem, předsedou a zakladatelem Občanského sdružení Babybox, se žádostí o podporu tohoto projektu. Rádi jsme s vaší pomocí přispěli na vybudování babyboxu v Kutné Hoře a pomohli tak zachránit životy odložených dětí.


Pepíček Hruška je handicapovaný chlapec. Po narození mu byl diagnostikován Pierre-Robin syndrom a dětská mozková obrna. Pepa chodí do Základní školy ve Starém Kolíně mezi zdravé děti s pomocí pedagogického asistenta. Středočeský kraj přiznal škole úvazek pro asistenta jen na necelé 2 hodiny denně, ale Pepa chodí do školy na 4 hodiny. Pepíčkovi rodiče hledají jiné možnosti dofinancování asistenta, a proto se obrátili i na naší firmu. Velmi rádi jsme s Vaší pomocí s přispěli malému Pepovi na asistenta a umožnili mu tím navštěvovat školu.


Dnes již 15.ti letý Lukáš z Hradce Králové 4. 6. 2005 přišel o obě dolní končetiny,když vystupoval   ve vlakové zastávce Dlouhé dvory. V průběhu vystupování cestujících se najednou rozjel vlak a Lukáš pod něj neštastně spadl. Byl ihned letecky přepraven do nemocnice v Hradci Králové kde se ho lékařskému týmu podařilo zachránit.

Sedm let po neštěstí je Lukášův zdravotní stav velice dobrý a počáteční pesimistické vyhlídky, že bude pouze na vozíku se naštěstí nenaplnily. Každodenním cvičením a rehabilitací pokročil o velký kus cesty. Na protézách již dnes zvládne kromě běžné chůze i schody vč. překážek a tím se stal značně samostatným. Lukáš nyní navštěvuje specializovanou ZŠ Prointepo v Hradci Králové. Chodí do 8.třídy. Má běžné zájmy jako většina kluků v jeho věku, hlavně hry, PC, kino, TV aj. Má hodně kamarádů a žije normálním životem kluka + musí navíc zvládnout vše co přinaší život invalidy.

Díky pravidelnému cvičení se stal aktivním sportovcem. V roce 2006 se stal členem atletického oddílu TJ Košumberk. Pro svůj nízký věk se účastnil disciplín hodu kriketovým míčkem a jízdě na vozíčku - v této disciplíně se stal pro rok 2007 mistrem republiky ve své kategorii. V současnosti je členem atletického oddílu Hvězda SKP Pardubice a kriketový míček "vyměnil" za oštěp a disk. Soutěží s dospělými bez ohledu na věk a zvýhodnění.

Nela Savinová


Nela Savinová je čtrnáctiletá dívka, které byla diagnostikována Raynaudova choroba. Toto onemocnění se projevuje funkční poruchou cév. Při záchvatech dochází k zbělení pokožky a následně zčervenání až zmodrání. Vše je provázeno bolestivostí kloubů a u Nely se ještě přidaly komplikace v podobě revmatoidní artritidy. Při léčbě antibiotiky nedocházelo k žádnému zlepšení, a tak na radu lékařů, podávají rodiče Nele léky podporující imunitu a funkčnost kloubů a dívka pravidelně rehabilituje cvičením, které zajišťuje pohyblivost kloubů. Vše je dlouhodobou a finančně nákladnou záležitostí, a proto jsme rádi s Vaší pomocí finančně podpořili tuto rodinu.

Cesta životem


Občanské sdružení CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR spoluvlastní pozemek, na kterém vzniká táborová základna Zbožňov. Na začátku července se zde sejdou zdravé děti a 4 děti, které se pohybují na invalidním vozíku. Tábor bude pro všechny účastníky velkou příležitostí, jak poznat svět na té „druhé straně“ Zdravé děti si hrají s těmi na invalidním vozíku, společně si prohlubují tábornické dovednosti a učí se vzájemnému respektu. Letos chtějí na táboře začít s trampoterapií. Jde o speciální cvičení, při kterém děti s handicapem mohou na trampolíně rozvíjet pohybové dovednosti a posilovat svalstvo. Trampoterapie je velmi efektivní právě u dětí s dětskou mozkovou obrnou, autistickým spektrem a Downovým syndromem. Aby mohli se cvičením začít, potřebují koupit kruhovou trampolínu.
Díky Vaší pomoci jsme mohli zakoupit kruhovou trampolínu se sítí pro dětský integrovaný tábor, pořádaný občanským sdružením Cesta životem bez bariér. Trampolína byla využívána pro hendikepované i zdravé děti, které se tábora pravidelně zúčastňují. Děkujeme Vám všem, díky Vám byl tento tábor obohacen o další vyžití a zároveň terapii pro děti.

Ondrášek

V měsící dubnu jsme pomohli malému Ondráškovi, který prodělal dětskou mozkovou obrnu částkou 5000 Kč. Ondrášek se narodil předčasně jako jedno z dvojčat, bohužel jeho sestřička nepřežila. Ondrášek je ale bojovník, přesto nechodí, neleze a sedí pouze s oporou. Bohužel ani nemluví, umí pouze pár slabik. Víme, že všemu rozumí a jen neustálým cvičením a rehabilitací dosahuje pokroků. Díky Vaší pomoci bylo možné pomoci malému Ondráškovi na rehabilitační pobyt v Adeli Piešťany, který mu může pomoci v motorickém i mentálním rozvoji.
Děkujeme Vám všem. Díky Vám bylo Ondráškovi možné pomoci.

Dominiček se narodil jako zdravé dítě. V deseti měsících utrpěl vážný úraz.
Kvůli komplikacím po úrazu musel podstoupit čtyřnásobnou transplantaci
jater v Německu. Během 3. a 4. transplantace byl Dominičkův stav velmi
kritický a lékaři museli chlapce několikrát resuscitovat, což zanechalo na
Dominičkovi trvalé následky. Po transplantacích zůstal upoutaný na lůžko,
nemluví, nereaguje, je naprosto odkázaný na péči maminky. Jídlo dostává
přes nasogastrickou sondu a je trvale na kyslíkové terapii.
Lékař doporučil pobyt v rehabilitačním zařízení a také domácí rehabilitace.
Pobyt v rehabilitačním zařízení však žádná z českých pojišťoven nehradí. Rádi
bychom díky vaší podpoře pomohli Dominikovi a jeho mamince ke zlepšení
Dominikova zdravotního stavu.Dominiček se narodil jako zdravé dítě. V deseti měsících utrpěl vážný úraz.
Kvůli komplikacím po úrazu musel podstoupit čtyřnásobnou transplantaci
jater v Německu. Během 3. a 4. transplantace byl Dominičkův stav velmi
kritický a lékaři museli chlapce několikrát resuscitovat, což zanechalo na
Dominičkovi trvalé následky. Po transplantacích zůstal upoutaný na lůžko,
nemluví, nereaguje, je naprosto odkázaný na péči maminky. Jídlo dostává
přes nasogastrickou sondu a je trvale na kyslíkové terapii.
Lékař doporučil pobyt v rehabilitačním zařízení a také domácí rehabilitace.
Pobyt v rehabilitačním zařízení však žádná z českých pojišťoven nehradí. Rádi
bychom díky vaší podpoře pomohli Dominikovi a jeho mamince ke zlepšení
Dominikova zdravotního stavu.